Gelen Gideni Aratýr
Sezen Aksu

Haydi gel seninle þöyle karþý karþý
Gel olmaz inan ki kavga ve gözyaþý
Ayrýlmak istemiyorsak seninle
Açýkça konuþmalý

Gel bugüne kadar olanlar olmuþ
Hepsini unutalým
Gelen gideni aratýr derler
Býrak nazý anlaþalým
Haydi gel bir kez daha denemeli

Gel her þeyi doðru dürüst söylemeli
Ayrýlmak en kolay çözüm inan ki
Gel görelim gerçeði
Gelen gideni aratýrmýþ diyorlar
Naz etme anlaþalým