Gidiyorum
Sezen Aksu

Zaman sadece birazcýk zaman
Geçici bu öfke, bu hýrs, bu intikam
Acýlarýmýz tarih kadar eski
Nefes almak misali olaðan

Zaman sadece birazcýk zaman
Son bulduðu yerde sevgiler bir tek an
Böyle benzer izler etrafýnda
Alýþkanlýklarýmýz bile sýradan

Gidiyorum bütün aþklar yüreðimde
Gidiyorum kokun hâlâ üzerimde
Sana korkular býraktým bir de yeni baþlangýçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum

Zaman sadece birazcýk zaman
Kýzgýnlýðým yalnýzlýktan korktuðumdan
Bilirsin karanlýktan da ürkerim çocuklar gibi
Iþýklarý yakarým hep bu korkudan