Gözlerindeki Bulut
Sezen Aksu

Gözlerinde bir bulut var bugün
Sanki bir þeyi benden gizler gibi
Sanki bir baþka sevgiye kapýlmýþ gitmiþ gönlün
Sanki yeni bir aþký özler gibi

Olmaz olamaz, düþ olmalý bu
Uyanmak isterim
Sevdiðime ben inanmak isterim

Olmaz olamaz, düþ olmalý bu
Uyanmak isterim
Sevdiðime ben inanmak isterim

Gözlerinde bir hüzün var bugün
Sanki çektiðin acý çok büyük gibi
Gözlerin bakarken bana kalbin çok uzaklarda
Sanki benim varlýðým bir yük gibi

Olmaz olamaz, düþ olmalý bu
Uyanmak isterim
Sevdiðime ben inanmak isterim

Olmaz olamaz, düþ olmalý bu
Uyanmak isterim
Sevdiðime ben inanmak isterim