Gözlerine Göz Deðmiþ
Sezen Aksu

Ah gözlerine göz deðmiþ belli
Dudaklarýnda günah tadý var
Suçluluk kokusu sinmil tenine
Ben yine ayný hep affedici
Bu saltanat bu haller geçici
Bu taze ten bu demler geçici
Ýnsafa gel bir bak þu garibe
Gafletinden uyan eller gidici

Ben beni bilirim gel gör anlatamam
Gir bak içimde hem bahar hem güz
Dünya malýnda komþu baðýnda
Billa gözüm yok dururum dümdüz

Ah yollarýna kul kurban olurum
Yüz çevirme benden mahvolurum
Allah aþkýna sev yoksa ben ölürüm
Kalbim nöbette bak gece gündüz