Hani
Sezen Aksu

Hani o duygu var ya
Terkeden sevgiliyi düþünmek ara sýra
Hani koþarsýn camlara
Bakarsýn insanlara
Düþersin bir boþluða
Bir an görebilmek onu
Deðer tüm yaþamana

Hani sarýlýrsýn çaresiz anýlara
Hani serilir anýlar karþýna
Hani gözlerin kararý o anda