Hayat Sana Teþekkür Ederim
Sezen Aksu

Oyuncak bebekleri sevmedim çok
Evcilik oynamayý
Alkýþý sevdim
Býçak sýrtlarýnda dolaþmayý
Tehlikeli sularda seyredip pupa yelken
Geçici emniyetlere ulaþmayý

Alkýþý sevdim
Býçak sýrtlarýnda dolaþmayý
Tehlikeli sularda seyredip pupa yelken
Geçici emniyetlere ulaþmayý

Kadýnlarý, erkekleri, romanlarý
Hele baþkaldýranlarý

Acýlarým oldu herkes gibi elbet
Herkese kýsmet olmayan sevinçlerim
Unutulmayý da göze aldým, evet
Hayat sana teþekkür ederim

Acýlarým oldu herkes gibi elbet
Herkese kýsmet olmayan sevinçlerim
Unutulmayý da göze aldým, evet
Hayat sana teþekkür ederim