Haydi Þansým
Sezen Aksu

Haydi þansým, haydi þansým dön bana

Ne yaþam ne mutluluk
Ne eðlence ne de aþk
Ne ev ne bark isterim
Onunla olmayýnca

Uyanýp da onun da
Orada olduðunu
Yalnýz olmadýðýmý
Bilmek de yeter bana

Haydi þansým, haydi þansým dön bana

Dönüyor þans dönüyor
Döndükçe deðiþiyor
Bulamadan isteðimi
Hiç durmamacasýna

Rüyalarýmý anarken
(Geçmiþteki bir gece)
Dönüyor þans dönüyor
(Þansým dönüyor)
Tam onu buldum derken
(Tam buldum derken)
Birden terse dönüyor

Haydi þansým
Haydi haydi haydi haydi haydi þansým
Haydi þansým
Haydi haydi haydi haydi haydi þansým
Haydi þansým
Hayýr hayýr bunlarýn
(Hayýr bunlarýn)
Hiçbiri istediðim

Dönüyor þans dönüyor
Döndükçe deðiþiyor
Bulamadan isteðimi
Hiç durmamacasýna

Rüyalarýmý anarken
(Geçmiþteki bir gece)
Dönüyor þans dönüyor
(Þansým dönüyor)
Tam onu buldum derken
(Tam buldum derken)
Birden terse dönüyor

Haydi þansým
Haydi haydi haydi haydi haydi þansým
Haydi þansým
Haydi haydi haydi haydi haydi þansým
Haydi þansým
Hayýr hayýr bunlarýn
(Hayýr bunlarýn)
Hiçbiri istediðim

Haydi þansým
Haydi haydi haydi haydi haydi þansým
Haydi þansým
Haydi haydi haydi haydi haydi þansým
Haydi þansým
Hayýr hayýr bunlarýn
(Hayýr bunlarýn)
Hiçbiri istediðim

Haydi þansým
Haydi haydi haydi haydi haydi þansým
Haydi þansým
Haydi haydi haydi haydi haydi þansým
Haydi þansým
Hayýr hayýr bunlarýn
(Hayýr bunlarýn)
Hiçbiri istediðim

Haydi þansým
Haydi haydi haydi haydi haydi þansým
Haydi þansým
Haydi haydi haydi haydi haydi þansým
Haydi þansým
Hayýr hayýr bunlarýn
(Hayýr bunlarýn)
Hiçbiri istediðim