Helal Ettim Hakkýmý
Sezen Aksu

Gözü kör, dili taþ duvar
Konuþmaz istasyonlar
Trenler çýðlýk çýðlýk
Ayrýlýk katar katar

Bir bahar akþamýydý
Beni burda koydun yar
Söz verip de almadýn
Sarý ayva kýzýl nar

Yemin ettin bin kere
Kutsal kitap üstüne
Ben ölemedim bi türlü
Vurgun vurgun üstüne

Tutamadýn ahdýný
Düðün bayram ettiler
Baban yazdý bahtýmý
Bizi kurban seçtiler

Ben baþka yastýktayým
Sen ele kuþak çözdün
Ne ben mahremim ne sen
Kavlimizi sen bozdun

Bahtiyar ol gözüm yok
Rabbim verir sabrýný
Bu hesap böyle bitsin
Helal ettim hakkýmý

Ben baþka yastýktayým
Sen ele kuþak çözdün
Ne ben mahremim ne sen
Kavlimizi sen bozdun

Bahtiyar ol gözüm yok
Rabbim verir sabrýný
Bu hesap böyle bitsin
Helal ettim hakkýmý
Helal ettim hakkýmý
Helal ettim hakkýmý...