Her Þeyi Yak
Sezen Aksu

Beni yak, kendini yak, herþeyi yak
Bir kývýlcým yeter be hazýrým bak
Ýster öp ister okþa istersen öldür
Aþk için ölmeli aþk o zaman aþk

Seni içime çektim bir nefeste
Yüreðim tutuþtu göðsüm kafeste
Yanacaðýz ikimizde ateþte
Bir kývýlcým yeter ben hazýrým bak
Aþk için ölmeli aþk o zaman aþk

Beni yor hasretinle sevginle yor
Sevgisizlik ayrýlýktan daha zor
Dilediðin kadar acýt canýmý
Yokluðun da varlýðýn da yetmiyor

Allahým Allahým
Ateþlere yürüyorum
Allahým acý ile
Aþk ile büyüyorum