Þimal Yýldýzý
Sezen Aksu

Sen kalbimin zarif efendisi
Hayatýmýn kýymetlisi
Hey uzun yol arkadaþým
Þimal yýldýzým, nerdesin

Nasýl havalandýn
Hasar almadan bu tufandan
Bak ben yaralandým
Kayýtsýz þartsýz adanmaktan

Nasýl havalandýn
Hasar almadan bu tufandan
Bak ben paralandým
Ýmkansýza baðlanmaktan

Git sereyim yoluna yeni serüvenleri
Yakalým gitsin bütün nedenleri

Haydi git sereyim yoluna yeni serüvenleri
Yakalým gitsin bütün nedenleri

Nasýl havalandýn
Hasar almadan bu tufandan
Bak ben yaralandým
Kayýtsýz þartsýz adanmaktan

Nasýl havalandýn
Hasar almadan bu tufandan
Bak ben paralandým
Ýmkansýza baðlanmaktan