Þinanay
Sezen Aksu

Ada vapuru yandan çarklý
Bayraklar donanmýþ cafcaflý
Simitçi, kahveci, gazozcu,
Þinanay da þinanay.

Estirir de ada yeli estirir
Seni sevindirir beni küstürür
Lüküs kamarada kimler oturur
Þinanay da þinanay

Müslümaný, Yahudisi, Urumu,
Sporcusu, ihtiyarý, veremi
Kiminin saçý uçar, kiminin eteði
Þinanay da þinanay