Kalp Unutmaz
Sezen Aksu

Çok zaman geçmesi gerek aradan
Akþamdan sabaha onaramam ki
Boþ kalýrsa durur atmaz ki bu kalp
O zaman ben nefes alamam ki

Onu yeni bir masala inandýrmalýyým
Hatta bir süre kandýrmalýyým
Akarsuda iki kere yýkanýlmaz
Yüzünü yarýna döndürmeliyim

Bir daha bir daha dener miyim hiç
Bir daha geriye döner miyim (2x)

Araya girenleri el sürenleri
Ben unutsam kalp unutmaz
Ýhanetle vurulmuþ biri bir daha
Öncesi gibi kanatlanamaz (2x)

Kendimi korumaya aldým
Bana bu aþkýn olmuþ olabilecek tek faydasý bu
Bastýðým yerin ayaðýmýn altýndan
Kýzgýn kumlar gibi kaymasý bu

Onu yeni bir masala inandýrmalýyým
Hatta bir süre kandýrmalýyým
Akarsuda iki kere yýkanýlmaz
Yüzünü yarýna döndürmeliyim

Bir daha bir daha dener miyim hiç
Bir daha geriye döner miyim (2x)

Araya girenleri el sürenleri
Ben unutsam kalp unutmaz
Ýhanetle vurulmuþ biri bir daha
Öncesi gibi kanatlanamaz (2x)

Bir daha bir daha dener miyim hiç
Bir daha geriye döner miyim (fadeout'a kadar tekrar)