Kapalýyýz [Kývanch K. Mix]
Sezen Aksu

Hani Allah biliyor ha çizdim ha çizecem
Eninde sonunda kafayý
Huniyi baþýma geçirip
Çýkýcam ortaya deliyim diycem
Kurtarýcam paçayý
Denen o ki kýz gelerekten dünyaya
Baþýndan yemiþim zokayý sýkýysa baþ kaldýr ha ha ha
Gösterirler abanýn altýndan sopayý
Oooooooooo

Aldatýlmýþým acýlar içindeyim
Ama diþi kuþum ben bunu da anlýycam
Hadi diyorum bozmayalým kurulu düzeni
Ama çat diyerek çatlýycam

Ne yapsýn adam takdir tabiattan
Çok farklýymýþ seks aþktan yani çektiðimle kalýcam
Üstüne birde kuru kuru nasihat alýcam
Oooooooooo

Ben taklidini istemem aþkýn Heyy yee yee
Duydun mu be hey þaþkýn Heyy yee yee
Doldum doldum da taþtým Heyy yee yee
Kapalýyýz evde yokuz (2x)
Oooooooooo

Periþaným paramparçayým özgüvenim yerle yeksan
Artýk beðenmiyorum kendimi kendi gözümde deðerim noksan
Neler yapmak geçiyor aklýmdan neler ah bir de utanmasam
Þeytan diyor aðzýnýn ortasýna þak þak iki tane çaksam
Oooooooooo

Þablon þablon kliþe kliþe uyduruk uyduruk diklenmeler
Baþ kaldýrýyor gibi görünüp sürüye yandan eklenmeler
Ya asap bozucu beylik laflar ya da laftan ibaret haklar
Acý patlýcaný aþk paklar son nefesime kadar deniycem
Oooooooooo

Ben taklidini istemem aþkýn Heyy yee yee
Duydun mu be hey þaþkýn Heyy yee yee
Doldum doldum da taþtým Heyy yee yee
Kapalýyýz evde yokuz (2x)
Oooooooooo