Kasým Yaðmurlarý
Sezen Aksu

Artýk sen eski sen deðilsin
Uzaksýn bu çekinen sakýnan sensin
Omuzlarýmda dünyanýn bütün acýlarý
Islatýyor beni aðýr kasým yaðmurlarý
Ben ne haldeyim görmüyorsun,
Sen acýlara deðmiyorsun

Duydum ki baþkasýna cömertsin
Yabancý kucaklarda sýcaksýn
Eðildi kederimden buðday baþaklarý
Matemim var söndürün ýþýklarý
Kim yaþar böyle yasla aþklarý
Kim böyle durur ihanetlere karþý
Kim döker bu kadar gözyaþý
Yalancý, beni de aldattýn
Yalancý, beni de aldattýn

Yýllar üzerimden geçer
Her gün öncesinden daha beter
Çalmýyor artýk kapýmý tanýdýk yüzler
Kýrlangýçlar gitti, bitmiyor güzler
Ne bahar kokuyor ne sümbüller
Sormaz oldu hatrýmý artýk ümitler
Kim böyle sabýr üstüne sabýr ekler
Yalancý, beni de aldattýn
Yalancý, beni de aldattýn

Ýhanetlere karþý
Kim döker bu kadar gözyaþý
Yalancý, beni de aldattýn
Yalancý, beni de aldattýn
Yalancý, beni de aldattýn