Kaybolan Yýllar
Sezen Aksu

Dönüþü yok beraberce karar verdik ayrýlmaya
Alýþmalý arkadaþça yollarý ayýrmaya
Þimdi artýk gözyaþlarý gereksiz akmamalý
Alýþmalý kendi yaramýzý kendimiz sarmaya

Þimdi artýk kelimeler yetersiz anlamý yok
Yitirmiþiz anýlarla beraber faydasý yok
Gel bunlarý býrakalým artýk bir tarafa
Gerçeði görmeliyiz dostum baþka çaresi yok

Þimdi bana kaybolan yýllarýmý verseler
Þimdi bana seninle bir ömür vadetseler
Þimdi bana yeniden ister misin deseler
Tek bir söz bile söylemeye hakkýn yok

Þimdi bana kaybolan yýllarýmý verseler
Þimdi bana seninle bir ömür vadetseler
Þimdi bana yeniden ister misin deseler
Tek bir söz bile söylemeye hakkýn yok

Þimdi artýk kelimeler yetersiz anlamý yok
Yitirmiþiz anýlarla beraber faydasý yok
Gel bunlarý býrakalým artýk bir tarafa
Gerçeði görmeliyiz dostum baþka çaresi yok

Þimdi bana kaybolan yýllarýmý verseler
Þimdi bana seninle bir ömür vadetseler
Þimdi bana yeniden ister misin deseler
Tek bir söz bile söylemeye hakkýn yok

Þimdi bana kaybolan yýllarýmý verseler
Þimdi bana seninle bir ömür vadetseler
Þimdi bana yeniden ister misin deseler
Tek bir söz bile söylemeye hakkýn yok

Þimdi bana kaybolan yýllarýmý verseler
Þimdi bana seninle bir ömür vadetseler
Þimdi bana yeniden ister misin deseler
Tek bir söz bile söylemeye hakkýn yok