Keþke
Sezen Aksu

Yavaþ yavaþ açýldý gözlerim
Bir pencere aralanýr gibi

Uçtu yüreðim uçtu gitti
Sanki bir kuþ havalanýr gibi
Uçtu gitti

Keþke görmeseydim
Aðlayan gözlerini insanlarýn
Keþke bilmeseydim
Yýkýlmýþ umutlarýn acýsýný

Yavaþ yavaþ açýldý gözlerim
Bir kitabýn sayfalarý gibi

Yandý yüreðim yandý gitti
Sanki bir mum alev alýr gibi
Yandý gitti