Keskin BýçAk
Sezen Aksu

Geldim yarým
Kaldým yarým
Neydi ne oldu þu tez caným
Ertelendim hayattan
Sevdim yarým
Derken bugün olmazsa olur yarýn

Kendimden kaçak
Yarim keskin býçak
Nerde kaldý o yürek
Yardan cayacak
Hep köþe bucak

Ben bu dünyayý anlayamadým
Niyetlendim de altýndan kalkamadýk