Kime Kalmýþ Bu Dünya
Sezen Aksu

Nasýl da kandým aþkýnla yandým
Ne var ki aldandým
O çýlgýn aþktan o heyecandan
Kaçýlmýyor sandým

Ne söylesen boþ
Ýnanmam artýk yalan dolanlarýna
Sen istesen de tahammülüm yok
Bu dinmeyen acýya

Ha üç gün önce ha beþ gün sonra
Yeter bitsin bu cefa

Satýp savursan kasýp kavursan
Deðil hiç umrumda
Vurup ta kýrsan yakýp ta yýksan
Kime kalmýþ bu dünya

Çok istemiþtim döner demiþtim
Yolunu gözlemiþtim
Sabah ve akþam gece ve gündüz
Rüyamda beklemiþtim

Birazcýk insaf olaydý sende
Kýyar mýydýn canýma
Günün birinde piþman olursun
Elbet yaptýklarýna