Küçük Yaz Çiçeði
Sezen Aksu

Küçük yaz çiçeði
Söner aþk ateþi
Kalbinde zamanla
Sen taze kalýrsýn

Küçük aþk çiçeði
Rüzgarlar daðlarda
Dolaþýr umutla
Yalnýzlýk koksa da

Küçük yaz çiçeði
Titreme hiç korkma
Güneþini beklerken
Hani iki dün varmýþ

Küçük aþk çiçeði
Mutluluklar ufkunda
Küçük olan güçlüdür
En düþman fýrtýnada