Kýnalý Kuzum
Sezen Aksu

Ne yiyor, ne içiyorsun
Elde deðil aklým sende
Gece çok geç yatýyorsun
Gelde bi demli çay iç bende

Olmadý akþam yemeðe yetiþ bari
Yolunu gözlüyor Perihan Haným
Bu ayrý ev iþine alýþamadým
Sýzlýyor ince ince sol yaným

A nenni nenni
Kýnalý kuzum
Büyüdünde de adam mý oldun
Yanaðý pembem, dudaðý kirazým
Gözü okyanusun iyi ki doðdun (2x)

Bu yürek çarpýntýsý ömürlük biliyorsun
Büyümedin hiç gözümde
Bebeðim sen ne diyorsun

Bir dualýk mesafedeyim
Ne zaman sýkýþýrsan yanýndayým
Ha bu arada soðudu havalar aman ha
Üþütme yine, kurbanýn olayým

A nenni nenni
Kýnalý kuzum
Büyüdünde de adam mý oldun
Yanaðý pembem, dudaðý kirazým
Gözü okyanusun iyi ki doðdun (2x)