Le Le Le
Sezen Aksu

Gözümün içine baka baka oynaþýyor ellerle
Cehennemde yanarsýn sen bu dudu dillerle
Kanýndan mý sütünden mi sülalenden mi bilmem
Yarýþýrsýn çapkýnlýkta deli ellerle
Kanýndan mý sütünden mi sülalenden mi bilmem
Yarýþýrsýn çapkýnlýkta deli ellerle

Nerelere gideyim, nasýl edeyim
Sen aklýmý tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasýl edeyim
Sen aklýmý tut yarabbi

Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le la havle

Nerelere gideyim, nasýl edeyim
Sen aklýmý tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasýl edeyim
Sen aklýmý tut yarabbi

Seni bana dediler de ben inanmadým
Ateþlerde korlarda böyle yanmadým
Ne günah ettim ne ah aldým ne de ruhumu sattým
Kader böyle para pul mal yok avuçta elde
Ne günah ettim ne ah aldým ne de ruhumu sattým
Kader böyle para pul mal yok avuçta elde

Nerelere gideyim, nasýl edeyim
Sen aklýmý tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasýl edeyim
Sen aklýmý tut yarabbi

Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le
Le le le le le le le
Le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le
Le le le le le le le
Le le le le le le le laaa...

Nerelere gideyim, nasýl edeyim
Sen aklýmý tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasýl edeyim
Sen aklýmý tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasýl edeyim
Sen aklýmý tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasýl edeyim
Sen aklýmý tut yarabbi