Lunapark
Sezen Aksu

Altý üstü bir bilet parasý
Haydi koþ gel bir cennet burasý
Rengarenk bir yaþam umut rüyasý

Dönme dolap bir ömür öðütür
Orda zaman durur hep dönülür
Yorgun düþer düþünceler bölünür

Lunapark gerçek mutluluklarýn
Olsa olsa bir parmak balý
Oysa aslýnda hepimizin masalý

Ve hüzün tanýnmaz orda
Sevinçle boyanmýþ yüzü
Görmezsen maskedeki gözü

Ve hayat dokunur sana
Sankþ bak ben burdayým der
Bir çocuk çýðlýðý düþ biter

Gülen ayna bak þu halimize
Sende birkaç tane ben daha var
Güldür bizi ayna sen de gül bize