Ne Aðlarsýn
Sezen Aksu

Ne aðlarsýn benim zülfü siyahým
Bu da gelir bu da geçer aðlama
Göklere eriþti feryadým ahým
Bu da gelir bu da geçer aðlama

Bir gülün çevresi dikendir, hardýr
Bülbül gül elinden ah ile zardýr
Ne de olsa kýþýn sonu bahardýr
Bu da gelir bu da geçer aðlama

Daimiyem her can ermez bu sýrra
Eyüp sabýr ile gitti Mýsýr'a
Koyun oldum aðladým ardýsýra
Bu da gelir bu da geçer aðlama