Nihayet
Sezen Aksu

Uyandým bembeyaz bir sabahtý
Son yýllardaki en sert ayazdý
Sýcacýktýn taze kahve tadýnda
Havalandý kalbim kuþ kanadýnda

Oysa umut ne kadar azdý
Gündelikti, anlýktý, birazdý
Okþarken inatçý saçlarýný
Hissettiðim kara kýþta sarý yazdý

Nihayet, nihayet, nihayet

Diyar diyar gezdim geldim
Safiyeti sezdim geldim
Kendi ateþine yanan pervaneydim
Yalanýmdan bezdim geldim
(Yalnýzýmdan)

Uzandým, örttüm baðrýný usulca
Öptüm olgun erik gibi aðzýný
Yürekten bir dua kondurdum alnýna
Tadýný çýkar derim kalbime