Olmaz Ýlaç
Sezen Aksu

Olmaz ilaç sine-i sad pareme
Çare bulunmaz bilirim derdime
Baksa tabiban-ý cihan çareme
Çare bulunmaz bilirim yareme

Kastediyor piri müjen canýma
Gözleri en son girecek kanýma
Þerh edemem halimi cananýma
Çare bulunmaz bilirim yareme