Ölürsem Yazýktýr
Sezen Aksu

Ölürsem yazýktýr sana kanmadan
Kollarým boynumda halkalanmadan
Bir günüm geçmiyor seni anmadan
Derdine katlandým hiç usanmadan
Diyorlar kül olmaz ateþ yanmadan
Denizler durulmaz dalgalanmadan