Onursuz Olmasýn Aþk
Sezen Aksu

Bak, yüreðime bak
Ateþimi gör, içimi hisset
Hadi hazýrým yeter ki
Onursuz olmasýn aþk

Gel, sokaðýma gel
Penceremi aç, yataðýma gel
Hadi hazýrým yeter ki
Onursuz olmasýn aþk

Ölürüm yoluna ölürüm de yine boðun eðmem
Yakarým dünyayý uðruna ama sana eðilmem
Öyle sýnýrsýz öyle derin öyle çok severim ki korkarsýn
Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem

Bak, yüreðime bak
Ateþimi gör, içimi hisset
Hadi hazýrým yeter ki
Onursuz olmasýn aþk

Gel, sokaðýma gel
Penceremi aç, yataðýma gel
Hadi hazýrým yeter ki
Onursuz olmasýn aþk

Ölürüm yoluna ölürüm de yine boðun eðmem
Yakarým dünyayý uðruna ama sana eðilmem
Öyle sýnýrsýz öyle derin öyle çok severim ki korkarsýn
Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem

Ölürüm yoluna ölürüm de yine boðun eðmem
Yakarým dünyayý uðruna ama sana eðilmem
Öyle sýnýrsýz öyle derin öyle çok severim ki korkarsýn
Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem