Þöyle Yürekli Bir Sevda
Sezen Aksu

Sýzý uçup oklar saplandý hep sözlerinden
Yýllar yýlý þu gönlüme
Bak sevdamýn göç mevsimi geldi
Uçuyor artýk baþka yüreklere
Bak sevdamýn göç mevsimi geldi
Uçuyor artýk baþka yüreklere

Þöyle yürekli bir sevdam olmadý
Alsýn götürsün beni ta güneþlere
Þöyle yürekli bir sevdam olmadý
Alsýn götürsün beni ta güneþlere
O kadife sevgilerin kanatlarýna sarsýn beni

Senle en ilkel, en saf, en derin
Aþkta yoðrulduk bitti zamansýz
Anlamazsýn ki sorma boþuna
Kim seslenen kim yapayalnýz

Þöyle yürekli bir sevdam olmadý
Alsýn götürsün beni ta güneþlere
Þöyle yürekli bir sevdam olmadý
Alsýn götürsün beni ta güneþlere
O kadife sevgilerin kanatlarýna sarsýn beni
O kadife sevgilerin kanatlarýna sarsýn beni