Piþman Olduðun Zaman
Sezen Aksu

Yolun zorunu yürümüþtüm ben
Tanýþtýðýmýz zaman
Sen dalgalanmaktaydýn elvan elvan
O yüzden tam olarak
Hissedemedin sen içimi
Hala kulaðýmda çýnlýyor
O alaycý kahkahan

Haberin yoktu henüz cilvesinden aþkýn
Sarsýlmýyordun hiç ay tutulmasýndan
O kadar taþkýn o kadar açtýn ki
Düþmen kaçýnýlmazdý arzýn ortasýndan

Piþman olduðun zaman
Zevke doyduðun zaman
Huzur bulduðun zaman
Dönebilirsin (2x)

Ben yine burada olacaðým
Yaralarýný saracaðým
Seni anlayacaðým (2x)

Haberin yoktu henüz cilvesinden aþkýn
Sarsýlmýyordun hiç ay tutulmasýndan
O kadar taþkýn o kadar açtýn ki
Düþmen kaçýnýlmazdý arzýn ortasýndan

Piþman olduðun zaman
Zevke doyduðun zaman
Huzur bulduðun zaman
Dönebilirsin (2x)

Ben yine burada olacaðým
Yaralarýný saracaðým
Seni anlayacaðým (2x)