Rumeli Havasý
Sezen Aksu

Koparýp bir gül takmýþtýnýz o gün
Göðsüme gizli bahçenizden pembe
Demiþtiniz ne füsunkar durdu
Pembe gül sütten daha ak teninizde

Ben o gün yandým iþte
Sabaha doðru üçte
Çok zaman oldu, siz evliydiniz
Ben kaldým hala o yüreðimin vurgun yediði terkediliþte

Ben o gün yandým iþte
Sabaha doðru üçte
Çok zaman oldu, siz evliydiniz
Ben kaldým hala o yüreðimin vurgun yediði terkediliþte

Gelip gitti ah beni buldu
Sevdanýn en karasý
Baharlarla, sonbaharlar, güzler, yazlar arasý
Ýhtimal ya fikrinize düþersem
Tutturun bir Rumeli Havasý
Ýhtimal ya fikrinize düþersem
Tutturun bir Rumeli Havasý

Ben o gün yandým iþte
Sabaha doðru üçte
Çok zaman oldu, siz evliydiniz
Ben kaldým hala o yüreðimin vurgun yediði terkediliþte

Koparýp bir gül takmýþtýnýz o gün
Göðsüme gizli bahçenizden pembe
Demiþtiniz ne füsunkar durdu
Pembe gül sütten daha ak teninizde

Ben o gün yandým iþte