Savaþma Seviþ Benle
Sezen Aksu

Say bakalým yýllarý bir hesaba vur
Hangi aný anýnda yaþadýn
Diyebilir misin ki tek doðru budur
Bir düþün kaç kere ev bark döþedin

Soluklan azýcýk bir ara ver bir dur
Madem kalbini kalbime taþýdýn
Aþký savunmayý öðrenir gurur
Ne beni deðiþtir ne bana uy

Savaþma seviþ benle
Hayata karýþ benle
Ýyi günde kötü günde
Olmaya çalýþ benle

Bana söz verme yemin verme
Kelimeler aklýn oyunudur
Ýster kabul et ister etme
Bu çarpýntý aþkýn doðumudur