Sensiz Ýçime Sinmiyor
Sezen Aksu

Her sabah güneþ doðarken
Yeni bir güne baþlarken
Ne zaman ki güzel bir þey görürüm
Sensiz içime sinmiyor

Her sabah güneþ doðarken
Yeni bir güne baþlarken
Ne zaman ki güzel bir þey görürüm
Sensiz içime sinmiyor

Gözlerim arýyor seni
Benim çocuk sevgilimi
Bir ateþ ki yüreðimi aah aah...
Alev alev yakýyor

Seni bana vermediler
Seni bana vermediler
Mutlu olsunlar diyorum
Elbet onlar da severler

Seni bana vermediler
Seni bana vermediler
Mutlu olsunlar diyorum
Elbet onlar da severler

Bazen bir çiçek açarken
Bazen bir çocuk gülerken
Ne zaman ki içim taþar sevinçten
Sensiz içime sinmiyor

Bazen bir çiçek açarken
Bazen bir çocuk gülerken
Ne zaman ki içim taþar sevinçten
Sensiz içime sinmiyor

Dönüp te baktýðým zaman
Hatýralar aðlaþýyor
Bir yara ki her yanýmý aah aah...
Ýnce ince sýzlatýyor

Seni bana vermediler
Seni bana vermediler
Mutlu olsunlar diyorum
Elbet onlar da severler

Seni bana vermediler
Seni bana vermediler
Mutlu olsunlar diyorum
Elbet onlar da severler