Sensizim
Sezen Aksu

Sensizim
Senden uzakta
Seni düþünüyorum
Seni özlüyorum
Ve özlemeyi
Çok seviyorum

Sensizim
Senden uzakta
Seni özlüyorum
Seni seviyorum
Sen sevmeyi
Çok seviyorum

Seninleyim
Sana dokunuyor
Seni hissediyorum
Be hissetmeyi
Çok seviyorum

Bir gün seni
Kaybedeceðim duygusu
Sarýyor benliðimi
Korkuyorum
Ve bu korkuyu
Çok seviyorum

Týpký bir sabah vakti
Yaprak üstündeki çiði
Hani seversin de
Korkarsýn dokunmaya
Uzaktan seyretmek yeter
Bilirsin
Oysa sen benim olmasan da
Seviyorum
Ve iþte bunu hissetmeyi
Çok seviyorum