Sonbahar
Sezen Aksu

Alýr gider beni sarý rüzgarlarýyla sonbahar
Gelir anýlardan bir davet çocukluðum canlanýr
Bir varmýþ bir yokmuþ diye baþlardý bütün masallar
Hani nerde o masum ve daha bozulmamýþ rüyalar

Sedef sedef olur, açardý nilüferler
Ve kanatlarý tülden fildiþi kelebekler
Bir martý gibi tek baþýma uçardým
Hani nerde üstünden uçtuðum mor denizler

Sevgiden saygýdan bir altýn kafes ördüm
Ýnançlarým kilit kilit oldu üstüme
Aþýp bedenimi bendeki beni gördüm
Hani nerde uðrunda azaldýðým deðerler

Ellerim soðuk þimdi üþüyor dudaklarým
Göðsüne düþtü baþým o çiçekten yýllarýn
Ey sonbahar