Su Gibi
Sezen Aksu

Bir ömrün hikayesi
Sýðar mý bilmem satýrlara
Yaz desem anýlara
Sýrlarýmý ele verir mi

Su gibi aktý yýllar
Deryada bir damla kadar
Yaþadým þahidimsiniz
Yýllar sizden kim korkar

Gül gibi hatýralar
Tül gibi beni sarar
Daha dün yaþananlar
Hem yakýn hem uzaktalar