Sürüklüyorum Çaresizliðimi
Sezen Aksu

Sürüklüyorum çaresiz yalnýzlýðýmý aldýrmazlýðýnda
Acýmasýzlýðýnda Ýstanbul'un
Yitik umutlarla daralýp buruk
Yürüyorum kalabalýk caddelerde
Yürüyorum bilmeden nereye gittiðimi
Amaçsýz bitkin donuk

Gözlerim boþ bakýþlarla
Takýlýyor bir yerlere
Yüreðim kanýyor ýlgýt ýlgýt sýcak sýcak
Þahlanýyor içimde özlemin
Kahrediyorum karanlýklar içindeyim

Oysa Ýstanbul ýþýl ýþýl parlar
Mutsuzluðum siniyor sokaklara
Seni soluyorum derin derin
Büyüyor giderek içimde yokluðun

Anýlar mil çekiyor gözlerime
Sürüklüyorum çaresiz yalnýzlýðýmý
Vurdumduymaz acýmasýz yollarýnda Ýstanbul'un