Sýzý
Sezen Aksu

Sýzým sýzým sýzlar içim
Gözümde akmayan yaþlar
Ýçimde yýllardan kalma birikim
Bilmem ne zaman patlar

Bilirim sonu var bunun
Bilirim sonu gelir her sorunun
Çaresi bulunur bilirim her sorunun

Hiç aç susuz yaþamadým ki
Hiç parasýz pulsuz kalmadým ki
Hiç aþksýz sevgisiz olmadým ki
Neden neye kime bu özlem

Sýzým sýzým sýzlar içim
Yüreðimde fýrtýnalar
Ve suskun artýk umutlarým
Sanki benden hesap sorar