Tebdil-i Mekan
Sezen Aksu

Nereye gitsem yanýmda götürüyorum çilelerimi
Valizimde taþýyorum keþkelerimi bilelerimi
Havalanmýyor, oyalanmýyor ruhum ne çare
Üstüne hasretle dolduruyorum filelerimi

Neresinden baþlasam, eskisi gibi kolay olmuyor
Kelimelere itimadým kalmadý iþim çok zor
Ýri yarý, kötü kalpli, boyalý, geçgin kadýnlar gibi
Dil, çöplerini naylon torbalarýnda saklýyor

Tebdil-i mekanda ferahlýk yokmuþ aslýnda
Acýnýn yüzölçümü yeryüzünden çokmuþ aslýnda (2x)

Soranlara "eh iþte idare ediyor" dersin
Ýyi niyetli deðilseler üstü kapalý geçersin
Dilersen ara beni ya da yaz bana arada bir iki satýr
Ya da yazma ne bileyim hani yani tutarsa tersin

Neresinden baþlasam, eskisi gibi kolay olmuyor
Kelimelere itimadým kalmadý iþim çok zor
Ýri yarý, kötü kalpli, boyalý, geçgin kadýnlar gibi
Dil, çöplerini naylon torbalarýnda saklýyor

Tebdil-i mekanda ferahlýk yokmuþ aslýnda
Acýnýn yüzölçümü yeryüzünden çokmuþ aslýnda (2x)