Uzaklarda Bir Çizgide
Sezen Aksu

Bir martý tek baþýna uçuyordu maviliklerde
Ellerim içindeydi ellerinin
Güneþ bembeyaz bir kordu yakýyordu yeryüzünü
Saçlarým daðýlmýþtý göðsüne

Buram buram bir buhar yükseliyordu topraktan
Yanaðým yanaðýna deðiyordu
Uzak bir gri çizgide birleþiyordu gökle deniz
Kýzgýn kumlar tenimizi daðlýyordu

Ve biz ikimiz gölgesindeydik bir salkým söðüdün
Ölümsüz bir sevgi parlýyordu gözlerinde
Yüreðimdeydi yüreðin, tutuþuyorduk
Bir yangýn büyüyordu gitgide

Bir martý tek baþýna uçuyordu maviliklerde
Uzak bir gri çizgide birleþiyordu gökle deniz
Ve bir yerlerde vahþi bir kýsrak koþuyordu doludizgin
Geçmiþten geleceðe

Ve biz ikimiz gölgesindeydik bir salkým söðüdün
Ölümsüz bir sevgi parlýyordu gözlerinde
Yüreðimdeydi yüreðin, tutuþuyorduk
Bir yangýn büyüyordu gitgide