Yaþanmamýþ Yýllar
Sezen Aksu

Ben beni kendi içimde
Bilmem arasam bulur muyum
Yaþanmamýþ genç yýllarýmý
Ve sebebini suskunluðumun

Buluþsam orada kendimle
Ve yaratsam ellerimle
Küçük bir sýrça köþk misali
Dostlarýmla benim evrenimde

Boþ yer deðil yok inanmam
Koþarým yine ardýndan
Bulsam da olur bulmasam da
Bu ümit beni bil yaþatan

Boþ yer deðil yok inanmam
Koþarým yine ardýndan
Bulsam da olur bulmasam da
Bu ümit beni bil, bil yaþatan

Cesaretim olur o zaman
Düþünmeye içtenlikle
Açýk seçik ve hiç korkmadan
Sonuna dek dürüst ve sevgiyle

Boþ yer deðil yok inanmam
Koþarým yine ardýndan
Bulsam da olur bulmasam da
Bu ümit beni bil yaþatan

Boþ yer deðil yok inanmam
Koþarým yine ardýndan
Bulsam da olur bulmasam da
Bu ümit beni bil, bil yaþatan