Yaktýlar Halim'imi
Sezen Aksu

Martýlar havalandý
Çýðlýk çýðlýða
Bir aðýt yaktýlar

Küheylanýmý üç beþ kafir
Þafakta yolaðzýna attýlar

Hava nemli aðýr
Aylardan Þubat'tý
Simsiyah bir mermer misali
Yüzün caddeye aktý

Gece saðýr dilsiz
Korkuya yattý

Çifte pusu kuruldu
Yetiþin Halim vuruldu
Bir kahpe hançer
Ucunda kanýyor gülüm

Yaktýlar Halim'imi yaktýlar
Halim'imin seyrine baktýlar