Yalancý Dünya
Sezen Aksu

Hem okudum hem yazdým
Bir düz durdum bir azdým
Anladým ki birazdým dünyada

Bir duydum bir duymadým
Kendi sesime uymadým
Yani ateþle oynadým dünyada

Bana ne bana ne
U dönüþ yaptým
Ýmajýmý yaktým
Þak þak þak

Ama ne ama ne
Çok þahane bir çalým attým
Þak þak þak

Yalancý dünya, yalancý dünya
Boðazýma kadar battým
Yalancý dünya, yalancý dünya
Ama ben de seni sattým

Hem okudum hem yazdým
Bir düz durdum bir azdým
Anladým ki birazdým dünyada

Bir duydum bir duymadým
Kendi sesime uymadým
Yani ateþle oynadým dünyada

Bana ne bana ne
U dönüþ yaptým
Ýmajýmý yaktým
Þak þak þak

Ama ne ama ne
Çok þahane bir çalým attým
Þak þak þak

Yalancý dünya, yalancý dünya
Boðazýma kadar battým
Yalancý dünya, yalancý dünya
Ama ben de seni sattým

Yalancý dünya, yalancý dünya
Boðazýma kadar battým
Yalancý dünya, yalancý dünya
Ama ben de seni sattým