Yalancý
Sezen Aksu

Çok söylediler bana çok söylediler
Dinletemediler
Bir çift tatlý sözün kurbaný olursun
Hiç anlamadan dediler

Yalancýnýn birisin yalancý
Yalancýnýn birisin yalancý
Yalancýnýn birisin yalancý
Yalancýnýn birisin yalancý

Bir dediðin bir dediðine uymuyor senin
Bir dediðin bir dediðine uymuyor senin

Bugün sever de yarýn unutursun
Bugün gelir de yarýn býrakýrsýn
Bugün geçer de karþýmda aðlar
Yarýn ellerle birlik olursun

Ýnanmam artýk tek sözüne senin
Ýnanmam artýk gülüþüne gözlerinin
Kanmam artýk tek sözüne senin
Kanmam artýk gülüþüne gözlerinin

Gözüm karardý bir þey görmez oldum
Hep senin yüzünden
Kendimden baþkasýný sevmez oldum
Tükenesiye sevmekten

Yalancýnýn birisin yalancý
Yalancýnýn birisin yalancý
Yalancýnýn birisin yalancý
Yalancýnýn birisin yalancý

Bir dediðin bir dediðine uymuyor senin
Bir dediðin bir dediðine uymuyor senin

Yalancýnýn birisin yalancý
Yalancýnýn birisin yalancý
Yalancýnýn birisin yalancý
Yalancýnýn birisin yalancý

Yalancýnýn birisin yalancý
Yalancýnýn birisin yalancý
Yalancýnýn birisin yalancý
Yalancýnýn birisin yalancý