Yalnýzlýk Senfonisi
Sezen Aksu

Anladým sonu yok yalnýzlýðýn
Hergün çoðalacak
Her zaman böyle miydi bilmiyorum
Sanki dokunulmazdý çocukken aðlamak
Alýþýr her insan, alýþýr zamanla kýrýlýp incinmeye
Çünkü olaðan yýkýlýp yýkýlýp yeniden ayaða kalkmak

Yalnýzlýðým yollarýma pusu kurmuþ beklemekte
Acýlar gözlerini dikmiþ üstüme nöbette
Bekliyorum bekliyorum bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
Yalnýzlýðým yollarýma pusu kurmuþ beklemekte
Acýlar gözlerini dikmiþ üstüme nöbette
Bekliyorum bekliyorum bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum

Bulutlar yüklü ha yaðdý ha yaðacak üstümüze hasret
Yokluðunla ben baþbaþayýz nihayet
Bulutlar yüklü ha yaðdý ha yaðacak üstümüze hasret
Yokluðunla ben baþbaþayýz nihayet

Yalnýzlýðým yollarýma pusu kurmuþ beklemekte
Acýlar gözlerini dikmiþ üstüme nöbette
Bekliyorum bekliyorum bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
Yalnýzlýðým yollarýma pusu kurmuþ beklemekte
Acýlar gözlerini dikmiþ üstüme nöbette
Bekliyorum bekliyorum bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum