Yanmýþým Sönmüþüm Ben
Sezen Aksu

Ýstersen kapat kapýlarý
Açma bir daha hiç [click click]
Ýstersen al beni içeri
Tut ölene kadar

Ben çoktan hazýrým
Bana layýk gördüklerine
Gel dediðin an
Bir daha dönüp de bakmam geriye

Aaah yanmýþým ben (yanmýþým)
Aaah sönmüþüm ben (sönmüþüm)

Ýstersen al aklýmý gecemi gündüzüme karýþtýr
Ýstersen beni ??? ??? olmayan suça alýþtýr
Ben çoktan geçmiþim bak istikbalimden
Hadi çaðýr artýk tasý taraðý toplayýp gelirim hemen

Aaah yanmýþým ben (yanmýþým)
Aaah sönmüþüm ben (sönmüþüm) (2x)

Yaþamak dediðin üç beþ kýsa mutlu andan ibaret
Giderine býrak iþte ayaðýna kadar gelmiþ muhabbet
Bu yüzden kaçýrmamak lazým aþk gelince
Gitti mi gidiyor elden zalim zaman el koyunca

Aaah yanmýþým ben (yanmýþým)
Aaah sönmüþüm ben (sönmüþüm) (2x)

Aaah yanmýþým ben (yanmýþým)
Aaah sönmüþüm ben (sönmüþüm) (fadeouta kadar tekrar)


----


Ýstersen kapat kapýlarý
Açma bir daha hiç
Ýstersen al beni içeri
Tut ölene kadar

Ben çoktan hazýrým
Bana layýk gördüklerine
Gel dediðin an
Bir daha dönüp de bakmam geriye

Yanmýþým ben
Sönmüþüm ben

Cahildim okudum öðrendim
Yola geldim çok
Aç deðilim açýkta deðilim
Þükür karným tok

Ben çoktan geçmiþim
Dünya zevklerinden
Hadi çaðýr artýk
Alýp da bohçamý geleyim hemen

Yaþamak dediðin üç beþ kýsa mutlu andan ibaret
Sahibi deðilsin bu beden geçici bir süre emanet
Bu yüzden kaçýrmamak lazým aþk gelince
Gitti mi gidiyor elden zalim zaman el koyunca