Yarasý Saklým
Sezen Aksu

Bir kýrýk gençlik hikayesi
Yok mudur sevdanýn çaresi
Hasretin kýzýl haresi
Çileli baþýma gelip taç oldu
Ah yine o gurbet bestesi
Günün minesi soldu , soldu

Yaralý kuþum hazan güneþim
Güz ayazýnda kor ateþim
Bir sözün uçur göðüm gün açsýn
Yadeller aldý bizi
Haberini sal kara bahtlým
Beni yanýna al yarasý saklým
Üzerime hatýran yaðýyor
Bu yokluk yaktý bizi

Bir kýrýk gençlik hikayesi
Yok mudur sevdanýn çaresi
Hasretin kýzýl haresi
Çileli baþýma gelip taç oldu
Ah yine o gurbet bestesi
Günün minesi soldu , soldu

Yaralý kuþum hazan güneþim
Güz ayazýnda kor ateþim
Bir sözün uçur göðüm gün açsýn
Yadeller aldý bizi
Haberini sal kara bahtlým
Beni yanýna al yarasý saklým
Üzerime hatýran yaðýyor
Bu yokluk yaktý bizi

Bir kýrýk gençlik hikayesi...