Yeter
Sezen Aksu

Hep binbir maske ve binbir duyguda
Hep karmaþa sen ve senden baþka
Bir insana dönüp yaþýyorsun
Parça parça her duygunu olmaz

Yeter yeter beni býrak seninle kendi halime
Yeter artýk içindeki yabancýya söyle gitsin
Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliðinde kendi tükensin

Hep yarým yarým ve erken yaþanan
Her sevgiden izler var içinde
Çizgi çizgi ve silemiyorsun onlarý bir türlü
Hayýr olmaz