Ýkili Delilik
Sezen Aksu

Artýk hayatýmdan çýksan diyorum
Bu ikili delilik sona erse
Ýkimiz için de en hayýrlýsýný diliyorum
Hiç olmamýþ gibi davranabilmeyi
Bu yok ediciliði anlayabilmeyi
Bir bilsen ne kadar yürekten istiyorum

Lütfen
Görmeyeyim seni
Bir yerlerde karþýma çýkma
Konuþmayalým, bakýþmayalým
Ne olursun (2x)

Daha fazla tükenmeye takatim yok

Artýk hayatýmdan çýksan diyorum
Bu ikili delilik sona erse
Ýkimiz için de en hayýrlýsýný diliyorum
Hiç olmamýþ gibi davranabilmeyi
Bu yok ediciliði anlayabilmeyi
Bir bilsen ne kadar yürekten istiyorum

Lütfen
Görmeyeyim seni
Bir yerlerde karþýma çýkma
Konuþmayalým, bakýþmayalým
Ne olursun (2x)

Daha fazla tükenmeye takatim yok

Sanki aþký öðütmeye programlý gibiyiz
Aslýnda bakarsan insan olarak iyiyiz
Ama daha fazlasýný isteme benden yalvarýrým
Ben bittim artýk kalmadým
Ben bittim artýk kalmadým

Lütfen
Görmeyeyim seni
Bir yerlerde karþýma çýkma
Konuþmayalým, bakýþmayalým
Ne olursun (2x)