Ýlk Gün Gibi
Sezen Aksu

Gitsen de olur söylemem
Söylemem tek bir kelime
Aðlarým yaþlar saða akar
Damla damla yüreðime

Gitsen de olur söylemem
Söylemem tek bir kelime
Aðlarým yaþlar saða akar
Damla damla yüreðime

Kim severdi seni benim gibi böyle
Kim tapardý sana Tanrý gibi öyle
Kim seni kendinden iyi tanýrdý
Elini vicdanýna koy da söyle

Kim severdi seni benim gibi böyle
Kim tapardý sana Tanrý gibi öyle
Kim seni kendinden iyi tanýrdý
Elini vicdanýna koy da söyle

Ýlk gün gibi, ilk gün gibi seni severim
Ýlk gün gibi, ilk gün gibi seni beklerim
Ýlk gün gibi, ilk gün gibi seni özlerim
Ýlk gün gibi, ilk gün gibi
Ýlk gün gibi sana inancým var benim

Tutsan da olur ellerimi
Tutmasan da þart deðil dokunmak
Doyumsuz olan o sýcaklýðý
Kendi içinde yaþamak

Tutsan da olur ellerimi
Tutmasan da þart deðil dokunmak
Doyumsuz olan o sýcaklýðý
Kendi içinde yaþamak

Kim severdi seni benim gibi böyle
Kim tapardý sana Tanrý gibi öyle
Kim seni kendinden iyi tanýrdý
Elini vicdanýna koy da söyle

Kim severdi seni benim gibi böyle
Kim tapardý sana Tanrý gibi öyle
Kim seni kendinden iyi tanýrdý
Elini vicdanýna koy da söyle

Ýlk gün gibi, ilk gün gibi seni severim
Ýlk gün gibi, ilk gün gibi seni özlerim
Ýlk gün gibi, ilk gün gibi seni beklerim
Ýlk gün gibi, ilk gün gibi
Ýlk gün gibi sana inancým var benim