Ýnce Mevzu
Sezen Aksu

Köprüye baktým yapan yapmýþ
Geçemedim altýndan üstünden
Mevzuya baktým ince kalmýþ
Hadi dolana dolana baþa döndüm mü ben

Anlýyor musun bi tanem
Ýçimden geldi denendim
Hem aþkta hem iþte bu yarýþta
Korkarým yine ben elendim

Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...

Hocayý da buldum öðrendim
Koyamadým dersimin adýný
Ben kocayý da buldum evlendim
Ama olamadým evimin kadýný

Anlýyor musun bi tanem
Ýçimden geldi denendim
Hem aþkta hem iþte bu yarýþta
Korkarým yine ben elendim

Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...

2 kere 2 etti dört
4 kere 4 çarp 16
Böldüm 16'yý ortadan
8'i de buldum e daha ne
8'den düþtüm -5
3 tam kaldý elimde
Çýkarttým, böldüm, topladým
Tutmadý hesap kitap bende

Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...

Anlýyor musun bi tanem
Ýçimden geldi denendim
Hem aþkta hem iþte bu yarýþta
Korkarým yine ben elendim

Ben nerede aklým nerede(ilele ilele ilele ile...)
Doðruyu bulsam bi kerede

Ben nerede aklým nerede(ilele ilele ilele ile...)
Doðruyu bulsam bi kerede

Ben nerede aklým nerede(ilele ilele ilele ile...)
Doðruyu bulsam bi kerede

Ben nerede aklým nerede(ilele ilele ilele ile...)
Doðruyu bulsam bi kerede

Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...
Ýlele ilele ilele ile...